Obchodné a reklamačné podmienky

Nákupný poriadok
Postup pri nákupe
Dodanie tovaru
Ako platiť
Reklamačný poriadok

 

Vážený zákazníci,

vitajte vo e-shope firmy Arplan s.r.o. Ponúkame Vám dekoračnú záhradnú štiepku vyrobenú na Slovensku a prídružný materiál k mulčovacej štiepke. Tovar u nás nakúpite za výhodné ceny, bude Vám doručený na miesto určenia a to v čo najkratších možných termínoch.

Nákupný poriadok

Dodávateľ:
Arplan s.r.o.,
Radlinského 1729
02 601 Dolný Kubín

IČO: 47817313
DIČ: 2024110836

Spoločnosť je zapísaná v OS Žilina, oddiel s.r.o., vložka č.62536/L
Číslo účtu: IBAN SK 22 1100 0000 0029 2191 5685

 1. Ponuka tovaru na stránkach www.dekorstix.sk je katalógom nami ponúkaného tovaru, a sama o sebe nie je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je až riadne vyplnená a odoslaná objednávka zákazníka (kupujúceho).
 2. Podaním objednávky potvrdzujete súhlas s týmto nákupným poriadkom a zároveň s dodacími, platobnými a reklamačnými podmienkami nakupovaných výrobkov.
 3. Kúpnu zmluvu je možné meniť či stornovať iba dohodou s predajcom a to iba v prípade, ak nedošlo k plneniu zmluvy, alebo odoslaniu zásielky. V opačnom prípade je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady predajcu, ktoré z vybavením jeho objednávky už vznikli a to najneskôr do 14 dní.
 4. V prípade neuhradenia nákladov v stanovenej lehote, sa považuje prípad za porušenie zmluvy zo strany objednávateľa a pohľadávka spolu s pokutou bude postúpená advokátskej kancelárii na vymáhanie.
 5. V prípade, že už objednaný tovar na základe záväznej objednávky nebude zákazníkom stornovaný a nebude vyzdvihnutý na príslušnej pošte prináleží predávajúcemu zmluvná pokuta a náhrada poštovného a balného v príslušnej výške. Táto pohľadávka bude postúpená k vymáhaniu advokátskej kancelárii.
 6. O stave Vašich objednávok budete informovaný elektronickou poštou, prípadne je možné sa obrátiť na adresu dekorstix@gmail.com
 7. V cene tovaru nie je uvedené poštovné a balné – je vyčíslené vždy v celkovom zhrnutí pri objednávke. Čiastka za dopravu je vždy uvedená pred dokončením objednávky.
 8. S odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s uchovávaním údajov o zákazníkovi, a to mena, adresy, telefonického a emailového kontaktu. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre uľahčenie ďalších objednávok zákazníkov v budúcnosti, prípadne pre zasielanie obchodných informácií z novinkami predávajúceho. Osobné údaje zákazníkov predávajúci neposkytuje tretej osobe. Svoj súhlas s uchovávaním a spracovaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných informácií môže zákazník kedykoľvek zrušiť, a to tak že pošle emailovú správu na dekorstix@gmail.com.

 

Postup pri nákupe

 1. Na titulnej strane máte možnosť vstúpiť do záložky produkty a tam si prejsť celý náš ponúkaný sortiment aj s detailným popis a ilustračným obrázkom.
 2. Pokiaľ máte záujem o určitú položku z nášho sortimentu, je potrebné vojsť do záložky objednávka.
 3. Každý tovar v objednávkovom formulári je zobrazený spolu s názvom, farbou, množstvom a základnou cenou.
 4. Pre zadanie požadovaného množstva jednotlivých produktov, je potrebné do popisného poľa vpísať číslicu meniacu počet objednaných kusov . Definovať stačí číselne len tie položky, o ktoré máte záujem.
 5. Po zadaní počtu produktov je potrebné zadať aj ostatné kontaktné požadované informácie a zaznačiť súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.
 6. V súčtovom riadku Vám bude vyrátaná celková cena vášho nákupu aj s dopravou na vami zadanú adresu korešpondujúcu s vyznačením kraja v objednávkovom formulári.
 7. Akonáhle bude Vaša objednávka kompletná a predaná k doručeniu, budete opäť informovaný o tejto transakcii.
 8. Teraz už len počkáte na doručenie Vašej zásielky.

 

Dodanie tovaru

Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar kupujúcemu nepoškodený a v takom množstve aké sa uvádza v záväznej objednávke. Predávajúci nezodpovedá za neskoré doručenie objednaného tovaru zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou. Miesto a čas dodania je vopred dohodnuté na základe potvrdenej objednávky. Doba dodania je zvyčajne do 14 dní od potvrdenia objednávky. V prípade ak objednaný tovar nie je skladom u dodávateľa, môže sa doba dodania predĺžiť.

Kupujúci sa zaväzuje prebrať objednaný tovar, skontrolovať neporušenosť tovaru a za objednaný tovar zaplatiť podľa platobných podmienok. V prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme, má predávajúci právo uplatniť si náhradu škody. Doprava tovaru je zabezpečovaná kuriérskou spoločnosťou alebo prostredníctvom Slovenskej pošty. Cena dopravy je v zmysle platných cenníkov našej spoločnosti.

 

Ako platiť

Dobierkou – klasická metóda platby pri doručení. Nemusíte mať žiadne účty, ani iné aktivity. Pošta, alebo kuriérska spoločnosť Vám tovar doručí až domov a Vy zaplatíte pri prebratí zásielky. Pozor, tento spôsob platby platí iba na území SR!

 

Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný si tovar skontrolovať pri preberaní od dopravcu. Zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave nesie prepravca. Ak je zistené poškodenie tovaru, je v záujme kupujúceho zaznamenať zistené škody v prítomnosti prepravcu. Podpísaním prebratia tovaru kupujúcim, kupujúci potvrdzuje prebratie tovaru v nepoškodenom stave. Neskoršie reklamácie budú zamietnuté.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. U produktov dekoračnej štiepky prípadná povrchová pavučinkový pleseň nie je chybou, keďže sa jedná o balený prírodný drevný produkt a po aplikovaní na vzduchu degraduje. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Predávajúci reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najviac však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní kupujúceho o vybavení reklamácie buď telefonicky, SMS alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady kupujúcemu.
Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.